“Godmorgen chef, min telefon virker ikke”

Skal man som virksomheds-ejer klæde sine medarbejdere godt på og sikre sin succes, vil det forudsætte at man sikrer at de har alt hvad de skal bruge for at kunne udføre deres arbejde godt.

De skal have en chef der er til at stole på, støttende kolleger, løn og pension, og selvfølgelig pålidelige værktøjer til deres rådighed.

Telefonen er for en del vigtige funktioner i en virksomhed et meget vigtigt værktøj, og medarbejderne kan med rette forvente at de virker! At deres egen telefon virker, og at telefonen bliver taget på hovednummeret, at man bliver sendt relevant videre hvis man ikke træffer sin chef eller den kollega eller person man søgte. Læs mere her om telefoni til erhverv.

Et andet vigtigt aspekt af en effektiv telefon løsning til erhverv er at give medarbejderne mulighed for at afskærme sig selv. Det kan overvejes om en omstilling er nødvendig, om der skal ‘gate keepers’ på populære telefonnumre i virksomheden. På den måde kan en telefoni-løsning til en virksomhed også komme til at dreje sig om at forebygge stress. Det kan man for eksempel forsøge ved at undgå at medarbejdere forstyrres unødigt eller uden for normal arbejdstid og at de såvidt muligt ikke forstyrres af udefrakommende uden at være relevans-godkendte af for eksempel en direktions-assistent.

Driftsikker kommunikation kræver driftsikkert udstyr

Medarbejdere skal føle sig trygge i deres stillinger og vide at de kan ringe til en livlinie, ligesom de typisk selv er livlinier for en eller flere kolleger.